Za energie ve vlhkém domě utratíte více peněz než v suchém. Nenechávejte svou nemovitost zbytečně trpět. Volejte bezplatnou linku 800883883 pro konzultaci vysoušení zdiva metodou OsmoDry® zdarma.
 
Zavolat zdarma
    Po-Ne 9.00-21.00

Telefon 800 883 883

Pro bezplatnou konzultaci volejte Po-Ne 9.00-21.00
menu
Logo společnosti OsmoDry
arrow to contact button Začněte bezplatnou konzultací

Případová studie: Úspěšné odvlhčení zdiva MŠ Neznašov pomocí OsmoDry®

Vzlínající vlhkost si nevybírá ani podle majitele, ani podle účelu budovy. Je problémem všude v rodinných domech, kulturních památkách i obecních budovách. V těch se potíže násobí, pokud vlhké prostory využívají malé děti.

Odvlhčení zdiva trápí množství malých i velkých obecních budov

Odvlhčení zdiva trápí množství malých i velkých obecních budov

I veřejné budovy naléhavě řeší odvlhčení zdiva


Mateřská škola, kde jsme k odvlhčení zdiva úspěšně použili metodu OsmoDry® se nachází v centru obce Neznašov. Neznašov je místní část obce Všemyslice a leží v Jihočeském kraji (nedaleko jaderné elektrárny Temelín).

Protože se svými téměř 700 obyvateli patří Neznašov mezi malé obce, život v této oblasti se kriticky opírá o mateřskou školu jako stavbu občanského vybavení. Jako taková je tato instituce občany také hojně využívána a její budova patří v Neznašově mezi nejvíce zatížené celoročním provozem.

K dispozici zde má mateřská škola nově zrekonstruovanou historickou budovu a samostatnou zahradu. Celková kapacita zařízení v Nezašově je 39 dětí a jejím zřizovatelem je obecní úřad, který na nutnost odvlhčení zdiva v této klíčové budově narážel palčivě již několik let.

Odvhlčení zdiva pomocí osmo technologie se uplatňuje v nových i starých budovách.

Odvlhčení zdiva budovy MŠ Neznašov bylo zcela nevyhnutelné

Vzlínající vlhkost byla zdánlivě neřešitelná


Mateřská škola v obci Neznašov se dlouhodobě potýkala zejména se vzlínající vlhkostí ze spodního sklepa v kombinaci s kapilární vlhkostí. Ty ve výsledku způsobovaly závažné technické a hygienické problémy (zejm. vlhké vnitřní zdivo v interiérech školky, zvýšenou vzdušnou vlhkost, narůstající riziko výskytu plísní a jejich spor a vyšší náklady na vytápění spojené s častým intenzivním větráním).

Obec postupně vyzkoušela několika variant odvlhčení zdiva. Přestože došlo i ke stavebnímu zásahu, problém se opakovaně vracel a nepodařilo se jej ani přes mnoho pokusů efektivně a dlouhodobě vyřešit.

OOdvlhčení zdiva nabývá na významu během rekonstrukce.

Odvlhčení zdiva MŠ Neznašov byl zdánlivě náročný úkol

Ing. Karel Tůma, bývalý starosta obce Všemyslice (2018-2022), popsal anabázi spojenou s odvlhčeným této obecní budovy:

“Naše obec přistoupila k přestavbě školky. Budova byla rekonstruována již v minulosti. Především proto, aby se zamezilo vlhnutí zdiva z neizolovaného sklepa. Pro obec se tak znovu otevřel problém a do jeho vyřešení nebylo možné přistoupit k dalším náročným stavebním zásahům, které by vzlínající vlhkost omezily.”

Nejvítanější řešení k odvlhčení zdiva je neinvazivní


V situaci, kdy tradiční postupy selhaly, využila obec Nezašov pro sanaci mateřské školy inovativní řešení odvlhčení zdiva.

Naše společnost OsmoDry®, specializující se na technologii odvlhčování zdiva, nabídla zastupitelům a vedení obce neinvazivní a účinnou metodu pro eliminaci vlhkosti v budovách. Ing. Karel Tůma, bývalý starosta obce k tomu uvedl:

“Stavební dozor nám doporučil systém OsmoDry®. Nezávazná schůzka se zástupci firmy nás přesvědčila a přístroj jsme nainstalovali. Po půl roce plného provozu bylo dle provedených kontrolních měření jednoznačně prokázané snížení vlhkosti na zcela normální hodnoty. Školku jsme konečně zbavili vlhkých zdí. Vše proběhlo čistě, bez podřezávání stěn, bez chemie, ekologicky, v krátkém časovém intervalu. A určitě i levněji.”

Velmi oceňovaným benefitem využití přístroje OsmoDry v případě této mateřské školy byla právě schopna odstranit vlhkost zdiva v relativně krátkém časovém horizontu.

Účinné elektromagnetické pulsy


Funkčnost přístroje využívá fyzikální jev známý jako osmo technologie. Zařízení OsmoDry® při něm generuje elektromagnetické pulsy, působící na vlhkou stavbu. Na mikrofyzikální úrovni elektromagnetické pole zcela jednoznačně ovlivňuje molekuly vody uvnitř zdiva – markantně zpomaluje vzlínání a je moderním způsobem sanace vlhkého zdiva.

Přístroj pro elektromagnetické odvlhčení zdiva lze umístit kamkoli.

Pomocí zařízení OsmoDry® dochází k neinvazivnímu odvlhčení zdiva

OsmoDry® využívá specifický princip, kdy přibržďuje postup vlhkosti. Postižená budova jako mateřská škola v Nezašově tím získává prostor, aby mohly vlhké zdi postupně pořádně vyschnout. Další problémy, které může voda prostupující zdivem způsobovat, jsou v mnoha případech úspěšně zastaveny (a tato stavba nebyla výjimkou).

Unikátní výhodou bezobslužného systému OsmoDry® je absolutní neinvazivnost – sanace zdiva probíhá bez stavebního zásahu do jeho struktury (není třeba nic sekat ani bourat). Naprosto odpadá často volená varianta finančně i technicky náročného podřezávání zdiva či používání instalačně náročných anodových a katodových elektrod.

Zařízení OsmoDry® umísťujeme a zprovozňuje na vybraném místě vlhké nemovitosti. Obvykle tam, kde je dostupný zdroj elektrické energie a přístroj OsmoDry® je snadno dostupný. Instalaci provádí technik na vnitřní zeď budovy a standardní připojení k distribuční síti 230V.

Pokud zákazník nechce, aby bylo zařízení viditelné (muzea, ordinace, veřejné prostory a instituce, kde se pohybují malé děti), umístění vždy přizpůsobujeme konkrétnímu objektu a jeho účelu a i zde proběhne odvlhčení zdiva bez zbytečných potíží.

Odvlhčení zdiva MŠ Neznašov o 75 %


Mateřská škola se rozhodla pro instalaci zařízení OsmoDry® v suterénní části budovy. Během několika měsíců došlo k razantnímu odvlhčení zdiva a bylo zaznamenáno výrazné snížení celkové vlhkosti v budově MŠ.

Např. v prostorách kuchyně (v část nejpřísněji zatížené provozní legislativou) ve výšce 20 cm nad zemí byla v červnu 2015 v rámci vstupního měření dané zakázky zaznamenána ve zdivu hmotnostní vlhkost cihlového zdiva s hodnotou 7,6 %. Po ročním provozu zařízení OsmoDry® byla kontrolním měřením zjištěna hodnota 0,7 %. Došlo tedy k více než desetinásobnému snížení vlhkosti.

Hodnoty na dalších 9 měřících místech (v dispozičních částech ložnice, herna, jídelna a schodiště) byly podobné a celkově došlo k 75% odvlhčení budovy MŠ Neznašov.

Před odvlhčením zdiva vždy žádejte vstupní protokol.

Měření vlhkosti je při odvlhčení zdiva klíčové

Kontrolní měření potvrdilo, že odvlhčení zdiva proběhlo účinně a vlhkost byla redukována na akceptovatelné normové hodnoty ve zdivu (pozn. normová hodnota znamená konkrétní technický požadavek, zejména limitní hodnotu, obsaženou v příslušné české technické normě, jejíž dodržení se považuje za splnění konkrétního ustanovení právního předpisu), které bylo nejvíce postiženo vlhkostí ze spodního sklepa historické budovy MŠ.

Výstupní protokol je nezbytný na konci procesu odvlhčení zdiva.

Odvlhčení zdiva MŠ Neznašov proběhlo úspěšně

Za nízkou vlhkost lze přitom považovat hodnotu do 3 %. Je také třeba odlišovat vlhkost vzduchu a vlhkost zdiva. Zatímco vzdušná vlhkost se doporučuje mezi 40-50 %, vlhkost na povrchu zdiva znamená téměř vždy větší či menší problém. Vlhkost zdiva je pak klasifikována dle ČSN P 73 0610 Hydroizolace staveb – Sanace vlhkého zdiva 11.

Využijte osvědčenou metodu odvlhčení zdiva


Realizace odvlhčení budovy mateřské školy v Neznašově je skvělou ukázkou úspěšné aplikace přístroje OsmoDry®. Díky neinvazivní technologii jsme dosáhli výrazného snížení vlhkosti ve zdivu bez nutnosti složitých stavebních zásahů, zvýšených nákladů a navazujících vícenákladů při případných masivních zásazích do konstrukce budovy (odvoz a uložení stavební suti atd.).

Tato inovativní metoda přináší efektivní řešení pro boj s vlhkostí a je cenově dostupná. Pokud se potýkáte s problémy vzlínající vlhkosti ve vaší budově a máte zájem o odvlhčení zdiva, může být právě OsmoDry® správnou volbou pro zajištění suchého – a zdravého – prostředí.

Odvlhčení zdiva je nezbytné pro zdravé prostředí pro malé děti.

Děti z MŠ Neznašov mohou budovu po vysoušení zdiva znovu využívat

Každý problém má svoje řešení. Úspěšná sanace vlhkého zdiva pomocí metody OsmoDry® v MŠ Neznašov v Jihočeském kraji ukazuje, že se vyplatí pro odvlhčení zdiva v důležité nemovitosti zvolit metodu šetrnou, zároveň však moderní a účinnou.

Jsme rádi, že budova této mateřské školy patří mezi tisíce úspěšně odvlhčených nemovitostí pomocí metody OsmoDry®.

OsmoDry.cz® s.r.o., IČ: 28345240. Všechna práva vyhrazena. Cookies. Zpracování osobních údajů. B-GC