AKTUALNÍ INFO: Naši technici jsou stále v akci a důsledně používají ochranné pomůcky. Nenecháme vaše nemovitosti zavlhlé ani teď. Volejte na 800883883.
 
Zavolat zdarma
    Po-Ne 9.00-21.00

800 883 883

Pro bezplatnou konzultaci volejte Po-Ne 9.00-21.00
menu
Logo společnosti OsmoDry
Začněte bezplatnou konzultací

Rodinný dům, Brno

Popis případu číslo 1

Popis problému - starší domek, který již dlouhou dobu trpěl vzlínající vlhkostí ve zdivu. Stavební zásah by u tak staré nemovitosti byl značně riskantní.

Řešení případu číslo 1

Řešení - přístroj OsmoDry® efektivně odvlhčil nemovitost. Vlhkost a plíseň už se znovu neobjevily.

Odvlhčeno o u případu číslo 1

Odvlhčili jsme nemovitost o 73 %

OsmoDry® v pořadu Rady ptáka Loskutáka

Základní škola v Mladé Boleslavi

Popis případu číslo 4

Popis problému - zejména sborovna základní školy v Mladé Boleslavi vykazovala vyšší míru vlhkosti a na řadě míst se tvořila plíseň.

Řešení případu číslo 4

Řešení - přístroj OsmoDry® byl instalován na vybrané místo tak, aby svým rozsahem působení pokryl problémová místa. Vlhkost začala ustopovat v řádech dní a plíseň se již znovu netvořila.

Odvlhčeno o u případu číslo 4

Odvlhčili jsme nemovitost o 67 %

Textová reference k případu číslo 4

Mgr. Václav Kolman: Dobrý den,
píši vzhledem ke skutečnosti, že se v naší škole po 6 letech nepodařilo zabránit výskytu vlhka, zápachu a následně plísni ve sborovně, kde pobývají učitelé většinu dne. Bylo provedeno několik pokusů s dostupnými materiály/sanace omítky, odvětrání…./ a přesto problémy přetrvávaly.

Díky Vašemu přístroji OsmoDry® se situace poprvé diametrálně změnila. Zápach zmizel a vlhkost je v normě. Na základě těchto zkušeností, jsem Váš výrobek doporučil na poradě ředitelů v Mladé Boleslavi svým kolegům, kteří se potýkají s podobným problémem.

Ještě jednou děkuji za spolupráci a přeji Vám, aby se dařilo pomáhat většímu počtu podobně dotčených zákazníků.

S přáním hezkého dne

V. Kolman,
Ředitel ZŠ Mladá Boleslav, Komenského nám. 76

OsmoDry® v pořadu Ládi Hrušky

Rodinný dům, Lichoceves

Popis případu číslo 2

Popis problému - obecní úřad v Lichocevsi trápila vlhkost několik let. Jakmile se začala tvořit plíseň, vedení se rozhodlo problém řešit.

Řešení případu číslo 2

Řešení - toto odvlhčení obec Lichoceves vyhrála v soutěži v pořadu Gondíci. K jejich velkému překvapení přístroj OsmoDry® zafungoval, a tak se na úřadě mohou konečně v klidu soustředit na jiné problémy.

Odvlhčeno o u případu číslo 2

Odvlhčili jsme nemovitost o 81 %

Textová reference k případu číslo 11

Ing. Jiří Rydval (rydvald@atlas.cz, tel. 603 241 079): "Spolupráce s firmou OsmoDry® proběhla naprosto v pořádku. Zařízení OsmoDry® pracuje k velké spokojenosti obce Lichoceves. Veškeré služby a přístup zaměstnanců firmy byl velmi ochotný a vstřícný. Doporučuji tento výrobek do podobných podmínek, jako jsme měli my, jako vhodný a šetřící investice."

JUDr. Viktor Pak, akpak.cz

Rodinný dům, Brno

Popis případu číslo 2

Popis problému - suterén objektu byl rekonstrukcí přetvořen na bytovou jednotku. Vzlínající vlhkost způsobila vlhkostní mapy a zatuchlinu, čímž se znehodnotila rekonstrukce.

Řešení případu číslo 2

Řešení - instalací jednoho přístroje OsmoDry® došlo k odvlhčení suterénní bytové jednotky a po následné opravě vlhkostí poškozených omítek je byt plně užíván.

Odvlhčeno o u případu číslo 2

Odvlhčili jsme nemovitost o 38 %

Textová reference k případu číslo 2

Jiří Kovács: "Dlouhou dobu jsem váhal s odvlhčením zdiva pomocí osmo technologického systému. Oslovila mne však nabídka realizace ve zkušebním provozu. Zaplatil jsem jen vratnou zálohu a firma provedla realizaci zakázky a po půl roce jsem si byl jistý výsledkem odvlhčení a teprve pak jsem zaplatil celou zakázku."

OsmoDry® v pořadu Gondíci

Pivovar a restaurace U Fleků, Praha

Popis případu číslo 5

Popis problému - se vzlínající vlhkostí restaurace bojovala už delší dobu a také kazila všeobecný dojem zákazníků.

Řešení případu číslo 5

Řešení - nainstalovali jsme přístroj OsmoDry® a po půl roce jsme zaznamenali výrazné snížení vlhkosti o 68 %.

Odvlhčeno o u případu číslo 5

Odvlhčili jsme nemovitost o 68 %

Textová reference k případu číslo 5

Ivo Brtník, Spolumajitel Restaurace U Fleků: Došlo ke snížení vlhkosti. Moje zkušenosti s firmou OsmoDry® hodnotím velmi kladně, prozatím jsme spokojení. Splnilo to, co jsme chtěli. Domluva a komunikace s techniky byla v pořádku.

Jan Klucký

Bytový dům na ulici Plzeňská, Praha 5

Popis případu číslo 3

Popis problému - bytový dům se potýkal s problémem vlhkého zdiva ve sklepních prostorech. Hrozilo, že pokud nedojde k okamžitému započetí řešení problému, začne se na zdech tvořit plíseň.

Řešení případu číslo 3

Řešení - došlo k umístění 2 přístrojů OsmoDry® do sklepních prostor bytového domu, po 2 týdnech provozu začala vlhkost ustupovat a po 6 měsících došlo k výraznému snížení vlhkosti.

Odvlhčeno o u případu číslo 3

Odvlhčili jsme nemovitost o 67 %

Textová reference k případu číslo 3

Rudolf Přecechtěl: "Děkuji za vyřešení problému s vlhkým zdivem. Dlouho jsme hledali vhodné řešení. Je skvělé, že se odvlhčení provádí bez stavebního zásahu, protože máme řadový dům."

OsmoDry® v pořadu Jiřiny Bohdalové

Mateřská škola, Neznašov

Popis případu číslo 6

Popis problému - mateřská škola bojovala se vzlínající vlhkostí už dlouho a vyzkoušela několik variant odvlhčení včetně stavebního zásahu, avšak neúspěšně.

Řešení případu číslo 6

Řešení - přístroj OsmoDry® trvale zbavil mateřskou školu vlhkosti již za několik měsíců.

Odvlhčeno o u případu číslo 6

Odvlhčili jsme nemovitost o 75 %

Textová reference k případu číslo 6

Ing. Karel Tůma, starosta: Z kapacitních důvodů a navíc i plánované realizace rekonstrukce budovy mateřské školy, díky narůstajícímu počtu dětí v obci a především pak nevyhovujících prostor staré budovy, přistoupila obec k vlastní přestavbě školky. Budova, stáří sta let, byla z dřívějšího období již určitým způsobem zrekonstruována, především pak z důvodu zamezení vlhnutí zdiva ze spodních prostor neizolovaného sklepa, nicméně při vyhodnocení stavebního technika,  nedokonale! 
Pro obec tak vyvstal problém, protože z technických ale i časových omezení nebylo možné přistoupit k dalším náročným stavebním zásahům, které by stále vzlínající vlhkost omezily.

V tomto okamžiku nám byl stavebním dozorem nad rekonstrukcí školky předložen materiál f. OsmoDry® s.r.o. s popisem využívání Osmo technologie odvlhčení zdiva neinvazivním a bezelektrodovým způsobem. Po prostudování a následně proběhlé nezávislé schůzce se zástupci firmy, jsme se pro instalaci zařízení firmy OsmoDry® s.r.o. rozhodli. Dnes po půl roce plného provozu mateřské školky a dle smlouvy s firmou provedených kontrolních měření, bylo jednoznačně prokázáno snížení vlhkosti na zcela normové hodnoty ve zdivu nejvíce atakované spodní vlhkostí sklepa.

Můžeme s přesvědčením říci, že jsme naši školku tak konečně zbavili vlhkých zdí, a to díky technologii f. OsmoDry® s.r.o. s oceněním, že vše proběhlo čistě, bez pracného podřezávání stěn, bez chemie, ekologicky, v krátkém časovém intervalu a určitě i levněji.

OsmoDry® v Novém začátku na TV Barrandov

Rodinný dům, Pohořany

Popis případu číslo 7

Popis problému - rodinný dům soupeřil se vzlínající vlhkostí přes 10 let, která nepřetržitě narůstala. Jakmile se v domě začala objevovat plíseň, problém se musel urychleně řešit.

Řešení případu číslo 7

Řešení - byl nainstalován jeden přístroj OsmoDry®, který do půl roku dům kompletně zbavil vlhkosti a problém vyřešil.

Odvlhčeno o u případu číslo 7

Odvlhčili jsme nemovitost o 89 %

Textová reference k případu číslo 7

Vladimír Spáčil:V domě byla vlhkost zapříčiněná mj. i špatným vytápěním - děda to nechal 10 let stylem - zatopím na 2 dny a jdu pryč. Vlhkost je pryč a nové plísně se již v domě nevyskytují. Při druhé sondě byla zeď úplně v pořádku. Technik, který to u nás řešil, byl mladý klučina, ale už měl něco za sebou, měl zkušenosti.

Dům, Hradec Králové

Popis případu číslo 8

Popis problému - jedná se o starší dům, ve kterém v první polovině 19. století byla zazděna většina větracích otvorů, takže bylo prakticky nemožné proti vlhkosti a zatuchlině bojovat pravidelným provětráváním.

Řešení případu číslo 8

Řešení - přístroj OsmoDry® nemovitost výrazně odvlhčil, což dokazuje jak naše, tak i zákazníkovo kontrolní měření.

Odvlhčeno o u případu číslo 8

Odvlhčili jsme nemovitost o 43 %

Textová reference k případu číslo 8

Tomáš Kremer: Mám 105 let starý dům, kde v polovině minulého století začaly pokusy vybudovat protiletecký kryt. Naštěstí k tomu nedošlo, ale byla zazděna část větracích otvorů. Po instalaci zařízení OsmoDry® došlo k silnému poklesu vlhkosti. Dělal jsem si vlastní měření mým přístrojem. Na 3 místech v suterénu jsem zabudoval metr a nad podlahou půl metru od sebe dvě elektrody. Díky tomu měřím odpor ve zdi, abych si sám ověřil, jak odvlhčení funguje. Na základě vlastního měření jsem zjistil, že vlhkost klesla. Předpokládal jsem, že vodou teče proud. Při měření jsem zjistil, že odpor vzrostl, čili je ve zdi méně vody. I pohledově jsou prostory sušší.

Rodinný dům, Oskořínek

Popis případu číslo 9

Popis problému - z důvodu ucpané kanalizace začala vlhkost vzlínat i do zdí rodinného domu. Po pěti letech se majitelé rozhodli hledat řešení.

Řešení případu číslo 9

Řešení - přístroj OsmoDry® problém zcela vyřešil. Vlhkost ve zdech výrazně poklesla a už se dále neprojevuje.

Odvlhčeno o u případu číslo 9

Odvlhčili jsme nemovitost o 69 %

Textová reference k případu číslo 9

Miroslav Masák: Zatím je to všechno v pohodě. Jde vidět zlepšení vlhkosti, technik byl šikovnej kluk, doporučil nám i další postup. Měli jsme ucpanou kanalizaci a zároveň spodní vodu. Zhoršováním stavu kanalizace se zvýšila úměrně i vlhkost ve zdi,, 5 let jsme se toho nemohli zbavit, tak jsme se rozhodli situaci vyřešit s přístrojem Osmodry®. Podle závěrečného měření ve zdech to byl velký rozdíl a je to znát i na pohled na té omítce, rozhodně je sušší.

Rodinný dům, Božetice

Popis případu číslo 10

Popis problému - nemovitost již delší dobu trápila vlhkost a plíseň, která se postupem času stala nesnesitelnou, tak se majitelka rozhodla problém řešit.

Řešení případu číslo 10

Řešení - za necelý rok přístroj OsmoDry® výrazně odvlhčil nemovitost, vlhkost je pryč a nové plísně se již na zdech neobjevují.

Odvlhčeno o u případu číslo 10

Odvlhčili jsme nemovitost o 65 %

Textová reference k případu číslo 10

Květoslava Hýsková: Měla jsem dlouhodobě vlhký starý dům, sloužil jako chalupa, takže na zimu jsme tam nejezdili a celý jsme ho zavřeli. Potom když jsme přijeli, byl vždy vlhký a byla cítit i plíseň. Nainstalovali jsme přístroj OsmoDry®, který po roce vlhkost výrazně snížil. Z mé zkušenosti mohu říct, že tam, kde byla cihla, vlhkost klesla výrazně z 15% na 5%. U kamene o něco méně.

Divadlo Karlín, Praha

Odvlhčeno o u případu číslo 10

Odvlhčili jsme nemovitost o 81,25 %

OsmoDry.cz® s.r.o., IČ: 28345240. Všechna práva vyhrazena. A-GC