Za energie ve vlhkém domě utratíte více peněz než v suchém. Nenechávejte svou nemovitost zbytečně trpět. Volejte bezplatnou linku 800883883 pro konzultaci vysoušení zdiva metodou OsmoDry® zdarma.
 
Zavolat zdarma
    Po-Ne 9.00-21.00

Telefon 800 883 883

Pro bezplatnou konzultaci volejte Po-Ne 9.00-21.00
menu
Logo společnosti OsmoDry
arrow to contact button Začněte bezplatnou konzultací

Současné možnosti izolace stěn proti vlhkosti

Vlhké zdi a vzlínající vlhkost jsou problém pro mnoho majitelů nemovitostí. Jaké jsou možnosti izolace stěn proti vlhkosti? Odpověď lze najít v invazivních stavebních postupech nebo v jednoduchém a účinném použití dostupných moderních technologií.

Přístroj OsmoDry využívající osmo technologii

Izolace stěn proti vlhkosti má mnoho různě náročných řešení

Co nabízí trh při řešení izolace stěn proti vlhkosti?


Stavebnictví je obor, který se neustále vyvíjí. Přináší nové materiály a sofistikované technologie. Jeho vývoj je překotný a co platilo před lety, považují odborníci dnes za zastaralé. Izolace stěn proti vlhkosti však stále podléhá poměrně konzervativním postupům, které mají své benefity i nevýhody.

Podřezání zdiva

Izolace stěn je častou výzvou zejména při rekonstrukci starých budov z cihlového zdiva. Frekventovaným řešením, ke kterému se mnoho majitelů mnohdy uchyluje je tzv. podřezání zdiva. Toto řešení je však spolehlivé pouze v případě, že je provedeno precizně a kvalitně. Zdivo se při této metodě mechanicky podřezává a vzniklá spára je pak vyplněna speciální hydroizolační vložkou (z asfaltu, nerezových plechů nebo polyuretanovou pěnou).

Daný způsob izolace stěn proti vlhkosti je ale finančně náročný.

Izolace vlhkého zdiva příkopem

Další v praxi často volenou možností je zdivo odizolovat příkopem. Příkop musí být vykopán vně budovy. Zároveň je nezbytné, aby jeho dno bylo v takové hloubce, v níž jsou základy sanované budovy chráněny před promrznutím (tzv. nezámrzná hloubka se pak liší dle druhu podloží a přesné lokality). Samotné dno příkopu je nutné vhodně upravit, aby mohla voda co nejsnáze odtékat pryč.

Je nasnadě, že i tato metoda je poměrně invazivní a vyžaduje kromě adekvátních nákladů i stavební zkušenosti. Vhodná je zejména u staveb venkovského typu.

Přístroj OsmoDry využívající osmo technologii

Způsob izolace stěn proti vlhkosti je třeba zvolit pečlivě

Izolační předstěny

Problematické vlhké zdivo lze také izolovat zevnitř pomocí vyzděné předstěny. Dané řešení ovšem není skutečným odvlhčením, zabraňuje pouze přímému průniku vzlínající vlhkosti do interiéru budovy.

Opět jde o stavebně náročné řešení, při němž je třeba vybetonovat také malý základ. Nutné je i zajištění adekvátního odvětrávání – u paty zídky musíte vyzdít otvory pro nasávání vzduchu, nahoře pak realizovat průduch ven.

Aktivní osmo technologie

Osmo technologie využívá princip, kdy jsou generovány elektromagnetické pulsy, které působí na vlhkou stavbu. Na mikrofyzikální úrovni elektromagnetické pole prokazatelně ovlivňuje molekuly vody uvnitř zdiva a výrazně zpomaluje vzlínání.

Tento princip je úspěšně využíván zejména v přístroji OsmoDry®, který přibržďuje postup vlhkosti. Vznikne tak prostor, aby mohly vlhké zdi staveb postupně pořádně vyschnout.

Izolace svépomocí se nemusí vyplatit


Pokud máte v plánu pustit se do některé z invazivních stavebních metod zcela svépomocí, tento krok se nemusí vůbec vyplatit. Všechny postupy, které vyžadují stavební zkušenosti je lépe svěřit do rukou specialistů, kteří mají se zvolenou metodou dostatečné zkušenosti. V opačném případě riskujete poškození nemovitosti nebo nutnost vynaložit další náklady při opravě neúčinného zásahu.

Ideálním řešením je proto zvolit vhodnou stavební firmu nebo využít neinvazivní osmo technologii.

Přístroj OsmoDry využívající osmo technologii

Sanace vlhkého zdiva metodou OsmoDry® je absolutně neinvazivní

Technologie OsmoDry řeší vlhkost neinvazivně


Specifickou výhodou bezobslužného systému pro řešení vlhkosti zdiva OsmoDry® je jeho neinvazivnost. Proces sanace probíhá bez jakéhokoliv stavebního zásahu do ošetřevaného zdiva. Úplně se tak vyhnete jiným – finančně i technicky náročným – metodám.

Aplikace elektromagnetického zařízení OsmoDry® a jeho zprovoznění na vybraném místě vlhké nemovitosti je mimořádně jednoduché. Přístroj se instaluje na vnitřní zeď budovy a je standardně připojen k distribuční síti 230V.

Jak přesně proces aplikace OsmoDry® funguje?

    Zanechte nám svůj telefon a my vám zavoláme.
    Na místo vyšleme technika a dostanete konzultaci zdarma.
    Technik udělá kontrolní měření a prověří stav vlhkosti v postiženém objektu.
    Po uzavření smlouvy do odvlhčované nemovitosti nainstaluje systém. Uhradíte vratnou 50 % zálohu.
    Po prokázaném snížení vlhkosti zdiva metodou OsmoDry® po 6 až 9 měsících uhradíte ostatních 50 % částky.

Máme za sebou stovky vysušených nemovitostí a reference našich zákazníků svědčí o tom, že je metoda OsmoDry® v mnoha případech zvolena správně.

Kontaktujte nás pro konzultaci zdarma.

OsmoDry.cz® s.r.o., IČ: 28345240. Všechna práva vyhrazena. B-GC